2020-08-12, trečiadienis, 23:47.     Šiandien Šakiuose saulė teka 05:50, leidžiasi 20:54, dienos ilgumas 15:4.

Patvirtintas 2018 metų Savivaldybės biudžetas

2018-02-22, paskelbė www.mano Šakiai.lt
Patvirtintas 2018 metų Savivaldybės biudžetas

Vasario 21 d. rajono savivaldybės taryba patvirtino 2018 metų savivaldybės biudžetą (27366,971 tūkst. Eur pajamų; 28038,971 tūkst. Eur išlaidų; 672,0 tūkst. Eur deficitą; 10,112 tūkst. Eur mero fondą). Taryba nustatė, kad 10 proc. surinktų pajamų iš nekilnojamojo turto mokesčio skiriama verslo plėtros fondo papildymui bei 300,0 tūkst. Eur skiriama savivaldybės nuosavybės teise priklausančių gatvių ir kelių priežiūrai.

 

Iš viso tarybos posėdžio metu pritarta 23 sprendimams. Nuspręsta išnuomoti viešojo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui 15,96 kv.m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šakiuose, Bažnyčios g. 37 (turto pradinis nuompinigių dydis – 0,78 Eur už 1 kv. m (be PVM) per mėnesį. Nuspręsta sudaryti 1 metų terminui nuomos sutartį su Algimanto Puidoko komercine įmone, kuri naudojasi negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis Šakiuose, E.Steponaičio g. 10.

 

Taryba patvirtino Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Šakių rajono savivaldybėje taisykles, kurios nustato žmonių tinkamo elgesio prie paviršinių vandens telkinių, vandens telkinių vandenyje bei ant vandens telkinių ledo Šakių rajono savivaldybėje tvarką. Patvirtinti Šakių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatai, kurių tikslas skatinti Šakių rajono savivaldybės ekonomikos plėtrą ir didinti jos konkurencingumą teikiant finansinę paramą savarankiška ūkine komercine veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, įmonėms, viešosioms įstaigoms ir kitiems ūkio subjektams, vykdantiems ekonominę veiklą arba teikiantiems viešąsias paslaugas verslui Šakių rajono savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems šių nuostatų reikalavimus. Patvirtintas Šakių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, kurio paskirtis – apibrėžti valstybės biudžeto ir / arba Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (toliau kartu – lėšos), skiriamų savivaldybėms mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas, skyrimo principus, lėšų naudojimą, reikalavimus švietimo teikėjui ir NVŠ programoms, NVŠ tikslinėmis lėšomis finansuojamų vaikų apskaitą, NVŠ programų vertinimo, kokybės užtikrinimo ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarką.

 

Patvirtintas Lėšų rajono savivaldybės  jaunimo (14-29 m.), jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu,  veiklai  skyrimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja lėšų skyrimą iš rajono savivaldybės biudžeto Šakių rajono jaunimo, jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, veiklai skatinti.

 

Taryba nustatė Griškabūdžio kultūros centro teikiamų paslaugų tarifus (sprendimas Nr. T-55) bei pritarė, kad Paluobių mokykla-daugiafunkcis centras būtų reorganizuojamas į Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos – daugiafunkcio centro skyrių. reorganizaciją planuojama atlikti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

Visi rajono savivaldybės tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt  (meniu punktas „Teisinė informacija“, „Teisės aktai“).

 

                                                                                                                                                          sakiai.lt info


 

 
 

Contact form

Šios dienos vardadieniai

manoŠakiai.lt

Redakcija:
mob. (8 654) 40 945
e.p. info@manosakiai.lt